WEBINAR JUNI 2020

Afgelopen week werd de eerste webinar gegeven door Meattech met al exclusieve spreker Peter Heshof  van Tobloom. Peter is geen onbekende in de wereld van de Foodtrends. Op ons verzoek heeft Peter de Tijdgeest inzichten door vertaald naar  “ons domein” vlees en ook uiteraard vleesalternatieven. Met andere woorden de Eiwitten.

Tijdgeest trendlezing;

wat wil de consument richting 2025.

Peter liet zien in dit webinar dat trends geen toeval zijn maar voortkomen uit het ritme van de Tijdgeest. Daarmee krijg je beter grip op de toekomst. ToBloom verricht sinds 2003 continu onderzoek naar de veranderende tijdgeest, consument trends en kansen in de markt.

Trends zijn niet magisch of een toeval maar worden gedreven door de veranderende Tijdgeest. Het Tijdgeest model achter de trends is gebaseerd op de Kondratieff cyclus en het model van Carl Jung. Daardoor begrijp je waar de trends in de samenleving op gebaseerd zijn en krijg je grip op de toekomst!

Peter geeft aan dat er een verschuiving plaats vindt richting Blauw. Dus wetenschap, ratio, technologie wordt waardevol. Dus o.a. voedingswaarde, transparantie, feiten, personalised Food, clean Meat etc.

Na een intensief uur met veel informatie kunnen we concluderen dat dit een succesvolle digitale meeting mag worden genoemd. Met uiteraard veel vragen en inspiratie voor de volgende tijdgeest..

Meattech