Over Meattech

MEATTECH TECHNOLOGISCHE PLATFORM

Meattech is een uniek kennisplatform. Samen op zoek naar kennis en inspiratie. img_5063

We streven om steeds op een uitdagende manieren kennisimplementatie en kennisontwikkeling te bevorderen en een te bijdrage leveren in het leggen en onderhouden van contacten ( netwerken).  Een kennisplatform vanwaar we verder proberen te kijken dan de horizon en d.m.v. interessante bijeenkomsten kennis, inzichten en inspiratie mee te geven aan onze leden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten hechten we ook veel waarde aan het informele samenzijn. Na het kennisgedeelte sluiten we daarom af met onze vaste Meattech borrel.