Wat een jaar was 2020 !

Beste Meattecher,

Wat een jaar was 2020 ! Ongetwijfeld zal dit jaar de geschiedenis ingaan als het coronajaar en de enorme impact die dit heeft gehad op ons leven, zowel privé als zakelijk.

Tegelijkertijd hebben we ook niet stil gezeten. We zijn dit jaar begonnen om Webinars te organiseren, mede door de omstandigheden. Dat is met enthousiasme ontvangen.

Dit gaan we dan ook zeker in de toekomst met enige regelmaat aanbieden.

Als noviteit hebben we dit jaar de Meattech App gelanceerd die inmiddels door bijna iedereen is gedownload. We hebben vele enthousiaste reacties mogen ontvangen!. Super!. We kunnen nu nog sneller actuele info met jullie kunnen communiceren waaronder o.a. de presentaties van de bijeenkomsten en Webinars , de jaarlijkse update over wetgeving en ledennieuws.

Gelukkig konden we nog 2 fysieke bijeenkomsten organiseren. In Maart met gastspreker Jan Nauta ( Intersnack) en Inge Hanson ( Madame Pate)  In September na de eerste lockdown hebben in Almelo nog een bijeenkomst kunnen houden met het thema vleesrijping door Prof. Stefaan de Smet van de Universiteit Gent aangevuld met een heldere en prikkelende visie van Jos Havekotte.

 Ook in het nieuwe jaar willen we weer samen verder kijken, met o.a. actuele en toekomstige technologische onderwerpen en goede discussies n.a.v. prikkelende bijdrages van inspirerende sprekers van diverse bedrijven en kennisinstellingen.  Meattech verder uitbouwen tot een kennis, netwerk en expertisecentrum.

We gaan jullie zeker weer verassen met interessante, leerzame Webinars en bijeenkomsten. Het eerstvolgende Webinar staat alweer gepland op 21 Januari door Top BV.   Het voorlopig jaarprogramma 2021 kunt je binnenkort vinden op onze App en site.

Wij hopen je komend jaar weer te zien, te spreken, en samen weer veel te horen, zien, leren, verbinden en te inspireren.

Wij wensen jou en je dierbaren een goed, smakelijk en nu nog meer dan anders; vooral gezond 2021.

Hartelijk groet, Gerard, Paul, Philip.