Eiwitten in Balans

Het programma van de Meattech eiwit seminar op 16 november 2023 is bekend, heb je interesse dan kun je aanmelden via info@meattech.nl. Kosten deelname : € 138,- (ex Btw), Meattech leden gratis

Wil je meer informatie mail dan naar philip@meattech.nl .

DE CONSUMENT IN  (EIWIT)TRANSITIE ?

Van traditioneel, naar flexetarier, vegetarier en Terug

Alweer 20 jaar volgt Meattech de ontwikkelingen op eiwit- en vleesgebied op de voet. In deze twee decennia hebben we al veel voorbij zien komen op het gebied van verduurzaming van de eiwit- en vleessector.  Vleesvervangers, ja ook hier liep Meattech voorop met lezingen van de pioniers op dit gebied zoals Meatless. De vleesvervangers zouden een glanzende toekomst tegemoet gaan en wij dachten dat over 20 jaar (vanaf 2003), pakweg 40% van het vlees op ons bord wel vervangen zou zijn door plant-based producten. Heel even leek het daar ook op, in het voormalige Restaurant van de Toekomst werd ons bij de WUR een hoofdrol voor plant-based geschetst. Recentere ontwikkeling is de cateringbedrijven die steeds meer plant-based aanbieden en supermarkten die een groot aanbod van plant-based in het schap naast vlees hebben gezet. Echter, in de actualiteit van dit jaar tekent zich een kentering af, de voorspelde vervangingsgraad is pakweg 5%, bij lange na geen 40% met daarbij berichten dat consumenten juist minder plant-based kopen.

Dat werpt de vragen op:

 • Hoe is dit gekomen?
 • Welke signalen hebben wij als levensmiddelentechnologen gemist?
 • Wat zijn de factoren waardoor de vleesmindering achterblijft op verwachting?
 • Welke afslag moeten we nemen om plant-based weer op de juiste weg te krijgen?

In het seminar gaan we proberen deze vragen te beantwoorden. Martijn Rol schets de belangrijkste trends,  de noodzaak tot verduurzamen in relatie tot de transitie. Gedragspsycholoog Marleen Onwezen gaat dieper in op het gedrag van de eiwitconsument. Vervolgens stappen we in de wereld van de ervaren ingrediënt en productontwikkelaar Petra Brands om daarna het thema sensoriek en vleesvervangers te behandelen met lector Marieke Nijmeijer . Tot slot zal de dagvoorzitter Clyde Don samen met de aanwezigen achterhalen waar lering uit gehaald kan worden door de eiwittransitie eens te bekijken door de ogen van de gedragsleer, een ervaren ontwikkelaar en deskundige op het gebied van sensoriek.


AGENDA

 • Vanaf 13:30 inloop en ontvangst deelnemers

 • 14:00 –  14:05  Welkom Meattech Bestuur en opening seminar door Dr. Clyde Don

 • 14:05 –  14:25  De eiwittransitie is nog maar net begonnen Martijn Rol, Sector-manager Food  (Rabobank) 

 • 14:25 – 14:55  Interventies om consumentenacceptatie van alternatieve eiwitten te verhogen  (Marleen Onwezen, Senior Researcher consumentengedrag  (WUR))

 • 14:55 – 15:25  In het verleden behaalde resultaten bieden inspiratie voor de toekomst: een analyse op basis van expertise in de wereld van de ingrediënten ( Petra Brands, Senior Consultant (Inside4Insight)

   Q&A gevolgd door een korte pauze

 • 15:50 –  16:20   Wat is de smaak van plant-based? Lekker belangrijk!  (Marieke Nijmeijer, Docent Onderzoeker (Hogeschool Inholland))

 • 16:20 – 16:45   Huiswerk voor technologen: inspelen op de consument en zijn eiwit (Clyde Don, Consultant (FoodPhysica Lab))

 • 16:45 – 16:55   Q&A met aanwezige sprekers 

 • 16:55 – 17:00  Afsluiting door Meattech Bestuur en aansluitend  Netwerkborrel  

Meat & Friends 

Sinds de eeuwwisseling zijn we met z’n allen op zoek naar nieuwe eiwitbronnen voor de toekomst. Alles wat eiwit bevat wordt benut voor onze voeding. De afgelopen pakweg 10 jaar hebben we met Meattech aangegeven dat we de voorkeur geven aan een inclusieve aanpak van het eiwitprobleem. Van insecten tot gekweekt vlees, we staan open voor alle alternatieven en uiteraard ook voor de plantaardige eiwitbronnen. Vooral de ‘plant-based meats’ route als oplossing, krijgt de laatste paar jaar veel aandacht en aanhang. Aan deze explosie van behoefte aan plantaardige eiwitbronnen kleven een aantal vragen:

Wat maakt een eiwitbron en eiwitproduct duurzaam?
Zijn we op de plant-based route wel duurzaam genoeg?
Zien we andere mogelijkheden over het hoofd, zoals eiwitproductie zonder landgebruik?
Hoe zit het met de duurzaamheid van eiwitten van dierlijke oorsprong?
Bezoek een seminar van Meattech die wij het jaar door organiseren in samenwerking met FoodPhysica en je bent volledig op de hoogte!

Meat & Friends