Meattech is een initiatief van Gerard Smelt, Philip Schippers en Paul Grimberg.
In 2003 zetten zij het netwerk Meattech op vanuit een gezamenlijke behoefte om vakgenoten te ontmoeten en kennis te delen op het gebied van food technologie. Gerard Smelt was destijds werkzaam in het vakonderwijs, Philip Schippers in de smaak-  en hulpstoffen industrie en Paul Grimberg in Food Processing. 

Gerard, Philip en Paul willen zich middels Meattech onderscheiden door zoveel mogelijk de technologische en innovatieve inhoud op te zoeken en deze kennis te delen onder leden en vakgenoten. Zij hechten veel waarde aan het informele karakter van het netwerk.
Na het kennisgedeelte van de bijeenkomst sluit men altijd af met een gezellige Meattech borrel.

Gerard Smelt

Paul Grimberg

Philip schippers