Europese overheidscontrole op biologische productie functioneert goed, harmonisatie kan beter

Europese overheidscontrole op biologische productie functioneert goed, harmonisatie kan beter

De Europese Commissie heeft onderzocht of het controlesysteem op residuen in biologische producten wordt uitgevoerd zoals omschreven in de wet. Gegevens voor het rapport zijn gehaald uit een audit van de Verenigd Koninkrijk, Polen, Finland, Duitsland en Spanje en een vragenlijst die aan alle lidstaten is gestuurd. Het blijkt dat in de gehele voedselketen risicogerichte monsters worden genomen en het aantal monsters is groter dan het voor de Europese Unie verplichte aantal. Dit creëert een solide basis voor residucontrole in de biologische productie en vergroot de kans om onregelmatigheden op te sporen.

De onderzoekers stellen ook een aantal tekortkomingen vast. Vaak ontbreekt er een goede toelichting voor correcte monstername. Bladmonsters of bodemmonsters kunnen belangrijke informatie geven of er sprake is van drift, maar de wijze waarop de monsters worden verzameld dragen niet altijd bij aan het trekken van de juiste conclusie. Criteria voor de laboratoria voor de te gebruiken techniek en de reikwijdte van de analyse ontbreekt en dat geldt ook voor de criteria waarmee de laboratorium uitkomsten interpreteren. Maatregelen van de controleautoriteiten als reactie op een vondst verschillen tussen lidstaten of zelfs tussen controleautoriteiten. Dat geeft geen gelijk speelveld in de Europese markt.

Bionext kan zich vinden in de conclusies uit het rapport. Het onderstreept de mening van Bionext, dat in de Europese markt het residubeleid verder geharmoniseerd moet worden en dat er een gezamenlijke risicogerichte kennisbasis ontwikkeld moet worden die leidend is voor hoe om te gaan met residuen. Verder is de rol van de overheid onderzocht. In een goed residubeleid hebben zowel overheid als ondernemer een rol en die moet goed op elkaar afgestemd zijn. Voorstellen daartoe zijn mede dankzij Bionext in de toekomstige verordening verder uitgewerkt dan in de huidige verordening.

Het rapport Pesticide residue control in organic production is te vinden op de website van de Europese Unie.

bron: Bionext, 27/07/17