‘Stevigere aanpak op zout, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen nodig

‘Stevigere aanpak op zout, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen nodig’

Er is een intensievere aanpak nodig om voedingsmiddelen qua zout, verzadigd vet en suiker gezonder te maken. Dat vinden Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, Nederlandse Hypertensievereniging en Consumentenbond op basis van de nieuwe monitoringrapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daaruit blijkt dat er wat kleine verbeteringen in zoutgehalte zijn, maar geen significante dalingen in verzadigd vet en suiker.

Bovengenoemde consumenten- en gezondheidsorganisaties vinden het zorgelijk dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om de ambities in het Akkoord voor eind 2020 te halen. Dit benadrukt volgens de organisatie nogmaals de urgentie dat:

  • de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de leiding moet nemen, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk (zout en suiker).
  • de beloofde evaluatie van het Akkoord in 2017 met spoed in gang gezet wordt, waarbij zowel het proces binnen het Akkoord wordt geëvalueerd als de voortgang.
  • de uitspraken van de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) bindend gemaakt moeten worden. De WAC is verantwoordelijk voor de toetsing van de plannen van de voedingsindustrie. De voedingsindustrie laat het oordeel van de WAC, die wel signaleert dat de plannen weinig ambitieus zijn, te vaak links liggen.

Urgentie geboden
Nederland kent zo’n 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes, chronische nierschade en kanker, gerelateerd aan voeding. In ons eten en drinken ligt een deel van de oorzaak: de meeste bewerkte voedingsmiddelen bevatten veel zout, verzadigd vet en suiker. Hier ligt dus ook de oplossing: verbetering van de productsamenstelling van bewerkte voedingsmiddelen. Nederlandse Hypertensievereniging, Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds en Consumentenbond vinden dat snelheid is geboden. Consumenten hebben amper keuzevrijheid, doordat alle voedingsproducenten (fabrikanten, horeca, catering) veel zout, verzadigd vet en suiker verwerken in voedingsmiddelen.

bron: Consumentenbond, 06/04/17